Länkar

 
  Borderterriersällskapet
 
Svenska Kennelklubben
  Borderterriersällskapet
Norra Norrland
 och Västerbotten
  Svenska Terrierklubben
  Svenska Grythundsklubben
Borderterrier- resultat m.m