Q-kullen                      BILDER Q-kullen

Sex valpar födda 25/3 2020. 4 hanar och två tikar.

Efter C.I.B, DK, NO, SE UCH Q Fleret Moravia och SE, NO UCH Markuli's Signe Tillisch.
Qben bor i Göteborg och är en tjeckisk import med till största delen engelska linjer.
Både Signe och Qben är testad fri från SPS/SLEM.

Markuli's Querido
Markuli's Quintus
Markuli's Quijote
Markuli's Quando
Markuli's Quantessa
Markuli's Queenie

 
Q Fleret Moravia          foto Nicole Henderson

 
Markuli's Signe Tillisch