2022 Tilldelad Svenska Terrienklubbens Uppfödarmedalj

På Årsbästalistan utställning
har Markuli's fått fina resultat.                                   

                                                                                                                              
Bästa utställningsborder:

3:a Markuli's Signature

9:a, delad plats
Markuli's Sign Your  Name


Årets Uppfödare:

3:a Markuli's Kennel


Årets Avelstik:

2:a Markuli's Signe Tillisch